Sell With Us

OSTAMME LUKSUSTUOTTEITA

Ostamme käytetyt luksustuotteet suoraan! 

Jos teillä on merkkilaukkuja ja asusteita joita ette enää käytä, niin tuo ne meille ja ostamme ne pois! Maksamme käteisellä tai tilisiirrolla heti. 

​Tuotteet arvioidaan niiden kunnon ja merkin mukaan. Jos ostotarjouksemme ei kelpaa, niin voimme myös tehdä myyntitilin tuotteille. Suora ostotarjouksemme saattaa olla alhaisempi kuin myyntitilillä, mutta saat rahat heti; myyntitilillä vasta, kun tuote on myyty.

​Myyntitili:

Myyntitilillä emme ota aloitusmaksua tai muita maksuja tuotteiden esillelaitosta ja valokuvauksesta. Myyntijakso on maksuton. Myyntitilillä emme ota prosenttiperusteista komissiota myyntihinnasta, vaan selkeästi sovimme hinnan, jonka saatte myydystä tuotteesta.

Hinnan arvioimme ammattitaidon ja markkinoiden mukaan; voitte myös ehdottaa teille sopivaa hintaa. Emme myy tuotetta alle sovitun hinnan. Kun hinta on sovittu, tulemme lisäämään pienen osuuden verojen ja kulujen kattamista varten. Tämä lisätty osuus on meidän komissio. Pidämme osuuden alhaisena, jotta tuotteenne kävisi nopeasti kaupaksi.

​Myyntitilituotteita mainostamme samalla tavalla kuin muita, tuotteesta otetaan siistit kuvat ja se lisätään verkkokauppaan ja sosiaaliseen mediaamme. Myyntiaika on yleensä kaksi (2) kuukautta.

​Useat muut liikkeet ottavat hyvinkin suuren komission, yleisin on jopa 30-50%, joten raha minkä saisit komission jälkeen, saattaa olla jopa alhaisempi kuin suora ostotarjouksemme.  

​Myyntitilin tuotteet pitää toimittaa myymäläämme myynnin ajaksi, emme tee myyntitiliä pelkkien valokuvien perusteella.

Esimerkki myyntitilistä:

Laukkua X myydään käytettynä hinnalla 900-1000 euroa. Muut liikkeet ottavat korkean komission, saat myynnistä itse korkeintaan 500-600e komission jälkeen.

​Meillä, sovimme teidän hinnaksi 750e. Tällä tavalla tiedätte jo alussa kuinka paljon saatte myydystä tuotteesta.
Osuutesi on meillä aina parempi kuin muiden liikkeiden komission jälkeen. 

​Hintaa sovittaessa pitää ajatella realistisesti ja ottaa huomioon markkinat. Jos tuote hinnoitellaan liian korkeaksi, vaikka osuutemme pidetään alhaisena, niin myyntiaika saattaa olla pitkä.

​Jos ette voi tuoda tuotetta liikkeeseen, niin voitte myös lähettää tuotteen tiedot ja kuvauksen alla olevalla lomakkeella, niin annamme alustavan arvion. Arvio ja tarjous on normaalisti voimassa kuukaden ajan, koska varasto ja kysyntä muuttuu jatkuvasti. Tuotteita ei voi arvioida puhelimitse.

Kun olette tuomassa myymälään tuotteita myyntiin, voitte ottaa yhteyttä ja sopia ajan tuotteiden arviontia varten.

Lista tuotteista ja merkeistä joita ostamme löytyy tästä.

WE BUY LUXURY PRODUCTS

We'll gladly purchase your pre-owned luxury products!

If you have any luxury bags and accessories you're not using anymore, bring them to us and we'll buy them! We pay cash or bank transfer on the spot. 

​Items are appraised according to the brand and condition. If our purchase offer isn't good enough, we can also do consignment sales. Our direct purchase offer might be lower than our consignment offer, but you get the cash immediately, while on consignment you get paid only after the product is sold.

​Consign with us:

On a consignment contract we don't charge for the account, display, photography, or any other fees. The sales period is costless. We don’t take commission on a percentage basis, instead we clearly agree on a price that you will receive when the product is sold.

​We use our professional expertise and market value to evaluate the prices, but you can of course suggest a price you are comfortable selling with. We won't sell the item under the agreed price.  After your price has been agreed to, we'll make an addition to cover our taxes and costs. This addition is our commission. We'll keep our share low, in order to sell your item quickly.

​Consigned items will be advertised in the same way as all products, we'll take clear photos and add the items to our online-shop, Instagram and so on. Contract time is usually 2 months.

​Other stores often take a very large commission, typically up to 30-50%. The money you get after their commission can be even less than our direct purchase offer.

​Consigned items will need to be delivered to our store for the duration of the consignment contract, we don't consign based on photos only.

Example of a consignment contract:

A used Handbag X is commonly sold for 900-1000 euros. Other stores charge a high commission, you'll get at most 500-600 euros after their commission.

​With us, we agree on 750 euros for you. This way you know from the start how much you will receive after the product is sold. Your share is always higher with us, than after other stores commission.

​Please remember to be realistic when setting the price. If the products price is set too high, even though we keep our share as low as possible, the sales time might be long.

​If you cannot visit our store in Helsinki, you can send the details and condition of your items using the form below, and we'll give you an offer. The evaluation and offer are normally valid for a month, as stock and demand changes constantly. We can not evaluate products over the phone.

When you're coming to the store with products to sell, you can contact us for an appointment for product evaluation.

List of brands and products we buy.

 


​​